Asahi-dake steam vents.jpg Asahi-dake - soaked againThumbnailsAsahi-dake summitAsahi-dake - soaked againThumbnailsAsahi-dake summitAsahi-dake - soaked againThumbnailsAsahi-dake summit