Asahi-dake summit.jpg Asahi-dake steam ventsThumbnailsDavieLaurie cropAsahi-dake steam ventsThumbnailsDavieLaurie cropAsahi-dake steam ventsThumbnailsDavieLaurie crop